BIP Kontakt     

Samorząd szkolny

 • OPIEKUN: mgr Adam Olma

Rada Samorządu Szkolnego:

 • PRZEWODNICZĄCY
 • ZASTĘPCA : 
 • SKARBNIK : 
 • SEKRETARZ: 


RYWALIZACJA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHORZOWIE

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 2 rywalizują wzajemnie na forum szkoły. Każda klasa oceniana jest w skali 1-5 i gromadzi punkty za poszczególne elementy.

Oceny dokonują nauczyciele, dyrektor oraz samorząd z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • gazetki klasowe
 • ogólne wrażenie sali
 • gazetka samorządowa
 • atmosfera w klasie w trakcie lekcji
 • frekwencja
 • średnia ocen
 • zaangażowanie w życie szkoły
 • udział w imprezach szkolnych
 • frekwencja w zebraniach samorządu
 • czytelnictwo
 • punkty karne (np. złe zachowanie na zebraniach, apelach, imprezach)
 • dodatkowe punkty (np. dodatkowe gazetki samorządowe)

  

 AKKB II

NASZE KLASY:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I

KLASA IV

KLASA  VII A

KLASA  VII B

KLASA  VII C

KLASA  VII D

 • GIMNAZJUM

KLASA II A

KLASA II B

KLASA II C

KLASA II D

KLASA III A

KLASA III B

KLASA III C

KLASA III D

ŚWIETLICA

  

Ważne wydarzenia

2017.12.05 Zebrania otwarte

Gościmy...

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...