BIP Kontakt     

Samorząd szkolny

 • OPIEKUN: mgr Adam Olma

Rada Samorządu Szkolnego:

 • PRZEWODNICZĄCY
 • ZASTĘPCA : 
 • SKARBNIK : 
 • SEKRETARZ: 


RYWALIZACJA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHORZOWIE

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 2 rywalizują wzajemnie na forum szkoły. Każda klasa oceniana jest w skali 1-5 i gromadzi punkty za poszczególne elementy.

Oceny dokonują nauczyciele, dyrektor oraz samorząd z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • gazetki klasowe
 • ogólne wrażenie sali
 • gazetka samorządowa
 • atmosfera w klasie w trakcie lekcji
 • frekwencja
 • średnia ocen
 • zaangażowanie w życie szkoły
 • udział w imprezach szkolnych
 • frekwencja w zebraniach samorządu
 • czytelnictwo
 • punkty karne (np. złe zachowanie na zebraniach, apelach, imprezach)
 • dodatkowe punkty (np. dodatkowe gazetki samorządowe)

  

 AKKB II

Ważne wydarzenia

120.02.2018 godz. 14.30 - 16.00
Warsztaty ceramiczne

.....

14.03.2018 Turniej 
„Matematyka i sport to pewny rekord”

.....

15.03.2018 „Popołudnie z grami i robotami”

Gościmy...

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...