BIP Kontakt     

Zebrania

Ostateczne terminy zebrań zostaną przekazane na stronie szkoły w informacjach bieżących ("Start")

oraz w dzienniku Elektronicznym "Librus".

Lp.

DATA

RODZAJ SPOTKANIA

TEMATYKA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

05.09.2017

g.17.00

Zebranie ogólne

- wybory Rad Oddziałów;

- organizacja roku szkolnego;

- zmiany w prawie oświatowym;

-Statut szkoły, wymagania itp.

- inne sprawy organizacyjne w szkole;

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy

2.

14.09.2017 g.17.00

Zebranie Rady

Rodziców, Rady Szkoły

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

- zasady współpracy z rodzicami,

- ustalenia dotyczące "życia szkoły”

- wybory Rady Rodziców,

- sprawy bieżące;

Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Szkoły, zaproszeni nauczyciele

3. 

7.11.2017

g.17.00

Zebranie Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego

- aktualizacja i uwagi do Programu Rozwoju Szkoły;

- sprawy bieżące;

Dyrektor, Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, zaproszeni nauczyciele i inne osoby

4.

7.11.2017

g.17.30

Zebranie ogólne

- szkolenie dla rodziców,

- sprawy wychowawcze,

- sprawy bieżące;

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele, wychowawcy

5.

5.12.2017

g.17.00 – 19.00

Zebranie otwarte dla Rodziców

- informacja o ocenach

- sprawy bieżące;

- sprawy organizacyjne;

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, wszyscy pracownicy

6.

4.01.2018

g.17.00

Zebranie Rady Rodziców, Rady Szkoły Samorządu Uczniowskiego

- sprawy bieżące,

- zadania statutowe szkoły,

- informacja o pracy szkoły i wnioski    z  nadzoru pedagogicznego;

Dyrektor, Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski zaproszeni nauczyciele

7.

4.01.2018

g.17.30

Zebranie ogólne

- informacja o wszystkich ocenach;

- sprawy wychowawcze,

- i inne sprawy;

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy

8.

26.03.2018

g.17.00

Zebranie Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego

- aktualne sprawy Szkoły,

- Dzień Otwarty Szkoły                   (współpraca Rodziców);

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy

9.

26.03.2018

g.17.30

Zebranie ogólne

- sprawy bieżące,

- Dzień Otwarty Szkoły,

- szkolenia,

- sprawy klasy;

Dyrektor, Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski zaproszeni nauczyciele

10.

23.05.2018

g.17.00

Zebranie Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego

 - informacja o pracy szkoły i wnioski    z  nadzoru pedagogicznego;,

- Festyn Środowiskowy „ Od malucha do seniora”, w tym  Koncert           „ Dla naszych Mam”, Festyn: „Rodzice -  Dzieciom, Szkoła – Dzieciom”

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy

11.

23.05.2018

g.17.30

Zebranie ogólne

- informacja o ocenach,

- festyn środowiskowy

- wstępne podsumowanie roku szkolnego

Dyrektor, Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, zaproszeni goście

 

Klasa

Wychowawca

SALA

SZKOŁA PODSTAWOWA

1 A

mgr Jola Masłowska

106

4 A 

mgr Żaneta Panek

107

7 A

mgr Paweł Pluta

6

7 B

mgr Martina Kopańska

201

7 C

mgr Adam Olma

101

7 D

mgr Agnieszka Górecka

203

GIMNAZJUM

2 A

mgr inż. Renata Rajca 

210

2 B

mgr Małgorzata Ochabowicz

102

2 C

mgr Lucyna Dąbrowska

204

2 D

mgr Tomasz Härtel

105

3 A

mgr Zofia Cofałka

5

3 B

mgr Katarzyna Olma

206

3 C

mgr Andrzej Noga

207

3 D 

mgr Agnieszka Jawor

103

 

  

 AKKB II

NASZE KLASY:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I

KLASA IV

KLASA  VII A

KLASA  VII B

KLASA  VII C

KLASA  VII D

  • GIMNAZJUM

KLASA II A

KLASA II B

KLASA II C

KLASA II D

KLASA III A

KLASA III B

KLASA III C

KLASA III D

ŚWIETLICA

  

Ważne wydarzenia

2018.01.22, godz.17.00

"Roztańczona szkoła"

MDK Batory Chorzów

Gościmy...

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...