BIP Kontakt     

Projekty edukacyjne

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o jego realizacji wraz z tematem odnotowywane są na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zapisami statutu. Niezrealizowanie tego obowiązku skutkuje wystawieniem oceny nagannej.

Uczniowie  mogą sami zaproponować własny temat projektu (w zespole minimum czteroosobowym) lub wybrać z listy proponowanych przez Szkołę. Ostateczny termin wyboru projektu upływa dnia 15  października.

Propozycje tematów projektów wraz z ich opiekunami w roku szkolnym 2016/2017:

1.      Naturalne promieniowanie gleby wokół szkoły – Ż. Panek

2.      Techniki i metody uczenia się  – A. Jawor

3.      Budujemy roboty  – A. Jawor

4.      Moc czytania – czytelnictwo w naszej szkole - M. Pieniek

5.      "Co w książce piszczy" - czyli nasze propozycje czytelnicze - Z. Cofałka

6.      "Oni żyli pośród nas..." - przywracamy pamięć Żydów chorzowskich - Z. Cofałka

7.      „Apetyt na miłość”- spektakl muzyczno-taneczny - M. Ochabowicz, A. Olma

8.      Muzyka w zespole sposobem na rozwój – A. Noga

9.      „Fair Train” – gra miejska – J Rozmus

10.  „Zaproszenie do świata baśni” – czytamy przedszkolakom – J. Rozmus

  

 AKKB II

NASZE KLASY:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I

KLASA IV

KLASA  VII A

KLASA  VII B

KLASA  VII C

KLASA  VII D

  • GIMNAZJUM

KLASA II A

KLASA II B

KLASA II C

KLASA II D

KLASA III A

KLASA III B

KLASA III C

KLASA III D

ŚWIETLICA

  

Ważne wydarzenia

2017.12.05 Zebrania otwarte

Gościmy...

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...