BIP Kontakt     

Akademia kluczowych umięjętności Batorego

PLAN  ZAJĘĆ  AKADEMII  KLUCZOWYCH   KOMPETENCJI  BATOREGO

w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie

aktualny od 1 kwietnia 2015 r.

 

 PONIEDZIAŁEK 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

13:40 – 14:25

 Akademia eksperymentariuszy

(s. 103, 105, 201, 210)

 

14:30 – 16:00

 Akademia Dance Step

(s. rekreacyjna)

13:40 – 15:10

 Akademia Pitagorasa/GM2/2

13:40 – 15:10

Akademia powtórek – j. polski

(s.206)

15:20 – 16:50

Akademia dziennikarsko-polonistyczna

(s. 101)

15:20 – 16:50

Akademia cyfrowej kreacji

(s. 5, 104, 109,102)

 

 

 

 

 

 

Zobacz co robimy - zapraszamy do Galerii Zdjęć 

Projekt AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO jest:

 •   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 •  realizowany w partnerstwie przez MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER) oraz Fundację Domena Rozwoju, ul.  Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice (PARTNER)
 •  skierowany do Uczniów i Uczennic następujących szkół:

- Gimnazjum nr 2, ul. Sportowa 4,  41-506 Chorzów

- Gimnazjum nr 7, ul. Farna 5, 41-506 Chorzów

- Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Skrajna 2, 41-506 Chorzów

Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Kaliny 55,  41-506 Chorzów

- Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Ratuszowa 20,  41-500 Chorzów

 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 

 • dla Uczniów i Uczennic GIMNAZJUM NR 2

1. Indywidualne doradztwo zawodowe

2. Doradztwo zawodowe grupowe

3. Akademia eksperymentariuszy

4. Akademia Pitagorasa

5. Akademia cyfrowej kreacji

6.  Akademia dance step

7. Akademia dziennikarsko-polonistyczna dla uzdolnionych

8. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z matematyki

9. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

10. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z przyrody

11. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

 

 • dla Uczniów i Uczennic GIMNAZJUM NR 7:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe

2. Doradztwo zawodowe grupowe

3. Akademia językowa – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

4. Akademia językowa – zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego

5. Akademia eksperymentariuszy

6. Akademia Pitagorasa

7. Akademia cyfrowej kreacji

8. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z matematyki

9. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

10. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z przyrody

11. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

 • dla Uczniów i Uczennic SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12:

1. Akademia sportu – piłka nożna

2. Akademia sportu – siatkówka

3. Akademia sportu – szachy

4. Akademia językowa – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

5. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z matematyki

6. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

7. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z przyrody

8. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

9. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

10. Biofeedback

 

 • dla Uczniów i Uczennic SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34:

1. Akademia eksperymentariuszy

2. Akademia cyfrowej kreacji

3. Akademia językowa – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

4. Akademia dance step

5. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z matematyki

6. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

7. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z przyrody

8. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

9. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

10. Biofeedback

 

 • dla Uczniów i Uczennic SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37:

1. Akademia eksperymentariuszy

2. Akademia cyfrowej kreacji

3. Akademia dziennikarsko-historyczna dla uzdolnionych

4. Akademia dance step

5. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z matematyki

6. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

7. Akademia powtórek – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

8. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

9. Biofeedback

 

 

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do projektu trwa:

od 16.09.2013 do 31.12.2013 (I tura)

od 01.06.2014 do 31.12.2014 (II tura)

 

Uczestnicy projektu:

- 168 Uczniów/Uczennic z Gimnazjum nr 2

- 154 Uczniów/Uczennic z Gimnazjum nr 7

- 144 Uczniów/Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 12

- 76 Uczniów/Uczennic  ze Szkoły Podstawowej nr 34

- 164 Uczniów/Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 37

 

Aby zostać uczestnikiem projektu AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO należy:

 1. wypełnić druki „Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie” oraz „Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie”
 2. ww. dokumenty złożyć  w Punkcie rekrutacyjnym odpowiednim dla danej szkoły:

- Gimnazjum nr 2, ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów – sekretariat – czynny w dniach pracy szkoły w godzinach od 8:00 do 16:00

- Gimnazjum nr 7, ul. Farna 5, 41-506 Chorzów – sekretariat –  czynny w dniach pracy szkoły w godzinach od 8:00 do 16:00

- Szkoła Podstawowa nr 12ul. Skrajna 2, 41-506 Chorzów – sekretariat – czynny  w  dniach pracy szkoły w godzinach od 07:00 do 15:00

Szkoła Podstawowa nr 34ul. Kaliny 55,  41-506 Chorzów – sekretariat – czynny  w dniach pracy szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30

Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Ratuszowa 20,  41-500 Chorzów – sekretariat – czynny w dniach pracy szkoły w godzinach od 8:00 do 16:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

BIURO PROJEKTU

 

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego, ul. Dolnych Wałów 19B, 44-100 Gliwice

 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

KONTAKT TELEFONICZNY

 • Magda Mielczarek – Kierownik Projektu, tel. 501-205-032

  

 

NASZE KLASY:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I

KLASA IV

KLASA  VII A

KLASA  VII B

KLASA  VII C

KLASA  VII D

 • GIMNAZJUM

KLASA II A

KLASA II B

KLASA II C

KLASA II D

KLASA III A

KLASA III B

KLASA III C

KLASA III D

  

Ważne wydarzenia

---

Gościmy...

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy...

Certyfikaty i Programy ...